Sain kirjeen, mitä tehdä?

Tehtyään havainnon loukkaavasta toiminnasta Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy pyrkii ensisijaisesti tavoittamaan asiaan osalliset henkilöt kirjeitse. Internetissä tehdyissä loukkauksissa liittymän omistaja on aina asiaan osallinen ja Adultia tavoittelee häntä ensimmäisenä.

Liittymän omistajalle lähetettävä kirje on ilmoitus loukkaavaa toimintaa koskevasta havainnosta ja tarjous mahdollisuudesta sopia asia ilman jatkotoimia.

Kirjeen vastaanottajan liittymästä on tehty luotettava havainto siitä, että sitä käyttäen on loukattu toimeksiantajamme tekijänoikeutta. Oikeudenomistajalla on tällöin käytössään mahdollisuus esittää liittymänhaltijaa kohtaan vaatimuksia tuomioistuimessa tai tehdä tutkintapyyntö poliisille.

Mikäli olette vastaanottanut kirjeen, on teko hyvitettävissä tekemällä kirjeessä tarjottu suoritus. Asian sopiminen tässä vaiheessa pienentää kummankin osapuolen kustannuksia. Mahdollisessa oikeudenkäynnissä asian selvittelykulut voivat kasvaa suuriksi.

Kirjeessä on pyritty selostamaan tekijänoikeusloukkausta koskeva lainsäädäntö ja valvonnan tapahtuminen mahdollisimman selkeästi. Jos tästä on kuitenkin jäänyt vielä jotain epäselväksi, olkaa reippaasti yhteydessä.

Yleisimpiin kysymyksiin voitte tutustua Usein kysytyissä kysymyksissä.