Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastauksia kysymyksiin, joita meiltä kysytään eniten

Voinko maksaa hyvitysmaksun osissa?

Hyvitys on mahdollista sopia maksettavaksi osissa. Olkaa ystävällisesti yhteydessä, jos haluatte keskustella asian sopimisesta osissa pidemmällä maksuajalla. Pyydän ottamaan yhteyttä ensisijassa sähköpostilla, mutta vastaamme myös puhelimeen. Yhteystiedot: sähköposti info[a]adultia.fi ja puhelin 050 556 8138, ma-pe 10-12.

Mistä tiedot ovat peräisin?

IP-osoite ja muut tekniset tiedot ovat peräisin julkisesta vertaisverkosta, johon kenellä tahansa on pääsy. Tekijänoikeusvalvonta Adultia on hakenut markkinaoikeudelta kussakin tapauksessa määräyksen tekijänoikeuslain 60 a pykälän nojalla, että teleoperaattorin on luovutettava IP:n omistaneen henkilön nimi ja osoite. Operaattorin on tällaisessa tilanteessa lain mukaan luovutettava tiedot, ja tämä koskee kaikkia operaattoreita. Adultia puolestaan voi käyttää tietoja vain loukkauksen selvittämiseen. Adultia ei luovuta tietoja ulkopuolisille ja viranomaisille kuin silloin, jos havaittua loukkausta ei vapaaehtoisesti hyvitetä ja tietojen luovuttaminen on tarpeen asian selvittämiseksi.

IP-osoitteeni on eri kuin kirjeessä ilmoitettu?

IP-osoite on harvoin pysyvä. Jos nykyinen IP-osoitteenne on erilainen kuin kirjeessä ilmoitettu, niin IP-osoite on todennäköisesti vaihtunut. Operaattori on määritellyt IP-osoitteen omistajan havaitun loukkauksen hetkellä.

Entä jos latasin vain omaan käyttööni?

Tekijänoikeudella suojattujen teosten lataaminen laittomasta lähteestä edes omaan käyttöön ei ole luvallista. Luvaton levittäminen on kuitenkin tätä paljon vahingollisempaa. Vertaisverkkoja käyttäessä on huomioitava, että teosta itselle ladatessa syyllistyy myös sen jakamiseen.

Koskeeko liittymän haltijaa syyttömyysolettama?

Syyttömyysolettama tarkoittaa, että epäilty oikeudenvastainen teko selvitetään ennen kuin ketään tuomitaan teosta. Syyttömyysolettama ei kuitenkaan estä epäilyksen kohdistamista tiettyyn henkilöön, kun siihen on todennäköisiä syitä. Syyttömyysolettama ei estä Adultiaa tekemästä havainnosta tutkintapyyntöä eikä poliisia käyttämään tutkinnan aikana pakkokeinoja, kun se katsoo asiassa olevan syytä epäillä rikosta.

Onko valvonta laillista?

Tekijänoikeuksien valvonta on täysin laillista. Muita Suomessa tekijänoikeuksia valvovia tahoja on useita, ja valvontaa harjoittavat Adultian lisäksi esimerkiksi tekijänoikeusjärjestöt ja asianajotoimistot. Vertaisverkkokäyttäjistä kerätyt tiedot ovat käyttäjän itsensä yleiseen jakoon antamia tietoja. Tekijänoikeuslain 60 a pykälä on säädetty nimenomaan siinä tarkoituksessa, että se mahdollistaa liittymän omistajan tavoittamisen, kun tämän liittymää on käytetty tekijänoikeuslain vastaisesti.

Vaikuttaako asiaan, jos ei toiminut ansiotarkoituksessa?

Ansiotarkoitus ei ole edellytys, että tekijänoikeuden loukkaus täyttäisi rikoslain 49 luvun 1 pykälän mukaisen tunnusmerkistön tekijänoikeusrikoksesta. Pykälän mukaan tekijänoikeusrikoksesta tuomitaan se, joka tietoverkossa tai tietojärjestelmän avulla loukkaa toisen oikeutta suojan kohteisiin siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle.

Miten jakamisen määrä vaikuttaa?

Vertaisverkko perustuu hajautettuun tiedostojenjakoon, jossa enemmistö osallistujista yleensä jakaa vain pienen osan teoksesta. Tällainen osallistuja kuitenkin vaikuttaa aivan olennaisella tavalla koko hajautetun verkoston toimintaan tarjoten kenelle tahansa mahdollisuutta ladata tarvitsemansa osan teoksesta. Liittyminen tällaisen verkon toimintaan ja sallimalla tiedoston jakamisen muille on riittävää hyvitysvastuun syntymiseksi.

Miten henkilötietojani käsitellään?

Adultia käyttää henkilötietoja vain asian selvittämiseen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Katsokaa lisätietoa tietosuojaselosteesta sivulta yhteystiedot.

Onko Adultian numeroon soittaminen maksullista?

Adultialle soittaminen maksaa hankkimanne puhelinliittymän mukaisen maksun verran. Puh. 050 556 8138, ma-pe 10-12.